Reklamační řád

Úvod Reklamační řád

1. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li v on-line katalogu na webových stránkách uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.
Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.

3. Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího Náchodská 2579/141,19300 Praha-9 Horní Počernice.

4. Dopravu na místo uplatnění reklamace v případě uplatnění přímo v autorizovaném servisním středisku hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou.

5. K reklamovanému zboží je nutné přiložit záruční list a kopii dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závady. V případě, že nebyl vystaven záruční list, stačí pouze kopie dokladu o nákupu zboží. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být zabaleno v obalu a musí být kompletní.

6. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající.

7. Termín pro vyřízení reklamace je 30 dnů od jejího přijetí.

Copyright 2019 - 2024 © Tabak-darky.cz

Kontrola plnoletosti

Potvrzuji, že je mi více než 18 let